Trang chủ tìm kiếm khóa học

tìm kiếm khóa học

Tiếng Anh Tiếng Trung

Tất cả 12 Những khóa học

Chương trình Bằng cấp Ngôn ngữ giảng dạy Ngày bắt đầu Học phí Lượt xem Đăng kí Điện thoại di động
1 2 >
kỹ thuật truyền thông Bằng cử nhân Tiếng Anh September,2017 CNY22000/Y Lượt xem Đăng kí Điện thoại di động
Electronics and Information Engineering Bằng cử nhân Tiếng Anh September,2017 CNY17000/Y Lượt xem Đăng kí Điện thoại di động
Clinical Medicine (MBBS) Bằng cử nhân Tiếng Anh Autumn,2017 35000 CNY Lượt xem Đăng kí Điện thoại di động
kỹ thuật truyền thông Bằng cử nhân Tiếng Anh September,2017 CNY17000/Y Lượt xem Đăng kí Điện thoại di động
Chinese Language Program không cấp bằng Tiếng Trung September,2017 CNY15000/Y Lượt xem Đăng kí Điện thoại di động
Financial Engineering Bằng cử nhân Tiếng Anh September, 2017 CNY25000/Y Lượt xem Đăng kí Điện thoại di động
kỹ thuật điện Bằng cử nhân Tiếng Anh Autumn semester CNY30000/Y Lượt xem Đăng kí Điện thoại di động
Flight Vehicle Design and Engineering Bằng cử nhân Tiếng Anh Autumn semester CNY30000/Y Lượt xem Đăng kí Điện thoại di động
khoa học và công nghệ máy tính Bằng cử nhân Tiếng Anh Autumn semester CNY30000/Y Lượt xem Đăng kí Điện thoại di động
kỹ thuật phần mềm Bằng cử nhân Tiếng Anh Autumn semester CNY30000/Y Lượt xem Đăng kí Điện thoại di động