Trang chủ tìm kiếm khóa học

tìm kiếm khóa học

Tiếng Anh Tiếng Trung

Tất cả 12 Những khóa học

Chương trình Bằng cấp Ngôn ngữ giảng dạy Ngày bắt đầu Học phí Lượt xem Đăng kí Điện thoại di động
1 2 >
kỹ thuật truyền thông Bachelor's degree Tiếng Anh September, 2018 CNY22000/Y Lượt xem Đăng kí Điện thoại di động
Electronics and Information Engineering Bachelor's degree Tiếng Anh September, 2018 CNY17000/Y Lượt xem Đăng kí Điện thoại di động
Clinical Medicine (MBBS) Bachelor's degree Tiếng Anh September, 2018 35000 CNY Lượt xem Đăng kí Điện thoại di động
kỹ thuật truyền thông Bachelor's degree Tiếng Anh September, 2018 CNY17000/Y Lượt xem Đăng kí Điện thoại di động
Chinese Language Program không cấp bằng Tiếng Trung September, 2018 CNY15000/Y Lượt xem Đăng kí Điện thoại di động
Financial Engineering Bachelor's degree Tiếng Anh September, 2018 CNY25000/Y Lượt xem Đăng kí Điện thoại di động
kỹ thuật điện Bachelor's degree Tiếng Anh September, 2018 CNY30000/Y Lượt xem Đăng kí Điện thoại di động
Flight Vehicle Design and Engineering Bachelor's degree Tiếng Anh September, 2018 CNY30000/Y Lượt xem Đăng kí Điện thoại di động
khoa học và công nghệ máy tính Bachelor's degree Tiếng Anh September, 2018 CNY30000/Y Lượt xem Đăng kí Điện thoại di động
kỹ thuật phần mềm Bachelor's degree Tiếng Anh September, 2018 CNY30000/Y Lượt xem Đăng kí Điện thoại di động