Trang chủ tìm kiếm khóa học

Clinical Medicine (MBBS)
Điện thoại di động Đăng kí

Được cung cấp bởi Zhengzhou University
Ngôn ngữ giảng dạy Tiếng Anh
Bằng cấp Bachelor's degree
Thời gian 6 years
Ngày bắt đầu September, 2018
Học phí 35000 CNY
Application fee 500 Nhân dân tệ / 87 Đô-la Mỹ