Trang chủ nhập học

THỦ TỤC ĐĂNG Kí

TH TC ĐĂNG Kí

Mt khi bn đến Trung Quc, bạn phải đăng kí với trường đại học và với chính quyền địa phương. Nếu bạn sống trong ký túc xá, trường sẽ đăng kí cho bạn với cảnh sát khu vực. Nếu bạn thuê căn hộ bên ngoài, bạn và chủ thuê sẽ cùng đi đăng kí. Nếu visa của bạn thuộc loại X visa (ví dụ như bạn sẽ ở Trung Quốc dài hơn 6 tháng), bạn phải xin giấy phép cư trú trong vòng 30 ngày kể từ khi đến Trung Quốc. Thủ tục đăng kí được tóm lược bên dưới, tuy nhiên chỉ là hướng dẫn sơ lược, thủ tục thật sự sẽ khác trong từng trường hợp cụ thể.

ĐĂNG KÍ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Thủ tục đăng kí khác nhau tùy từng trường, tuy nhiên bạn có lẽ sẽ mang những giấy tờ sau:

          Hộ chiếu

          Thông báo nhập học

          Tiền trả cho học phí và bảo hiểm (hoặc biên nhận nếu bạn đã đóng các khoản này)

          Giấy đăng kí tạm trú (xem chi tiết bên dưới)

          Bản sao hộ chiếu, thị thực và giấy đăng kí tạm trú

          ảnh với kích cỡ ảnh hộ chiếu

ĐĂNG KÍ VỚI CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Xin lưu ý có hai loại tài liệu liên quan đến việc xin cư trú riêng biệt thường bị nhầm lẫn như là giấy phép cư trú tạm thời. Tên của hai loại này là: giấy đăng kí tạm trú và giấy phép cư trú.

Giấy đăng kí tạm trú

Giấy đăng kí tạm trú là giấy xác nhận việc đăng kí địa chỉ của bạn với cảnh sát khu vực. Nếu bạn sống trong kí túc xá hoặc khách sạn, bạn sẽ nhận giấy đăng kí tạm trú từ họ. Nếu bạn thuê căn hộ bên ngoài, bạn sẽ cùng với chủ thuê mang theo hợp đồng thuê và hộ chiếu của bạn đến đăng kí tại sở cảnh sát khu vực. Bạn cn nộp giấy đăng kí tạm trú để xin giấy phép cư trú.

Giấy phép cư trú

Giấy phép cư trú được dán trên hộ hiếu của bạn bởi Cục An Ninh Công Cộng và thay thế th thực X (những người mang thị thực F and L không cần xin giấy phép cư trú). Nó có chức năng giống như thị thực nhập cảnh, và có giá trị trong một năm hoặc trong khoảng thời gian bạn học tập.Nếu bạn ở Trung Quốc trong hơn 6 tháng, bạn phải xin giấy phép cư trú trong vòng 30 ngày kể từ khi bạn đến Trung Quốc.

Vì vậy, nếu bạn đang mang thị thực X, thị thực này cho phép bạn vào Trung Quốc một lần và giá trị là 0 ngày. Giấy phép cư trú sẽ cho phép bạn ở và rời Trung Quốc nhiều lần trong khoảng thời gian giá trị của nó.

Trường sẽ xin giấy phép cư trú cho bạn một khi bạn nộp những tài liệu cần thiết. Nếu bạn chưa có giấy chứng nhận kiểm tra sức khỏe, bạn sẽ phải thực hiện nó ở Trung Quốc và trường sẽ giúp bạn những thủ tục cần thiết cho việc kiểm tra sức khỏe.

Thủ tục để được cấp giấy phép cư trú có thể mất 1-6 tuần, trong suốt khoảng thời gian này hộ chiếu của bạn sẽ được giữ tại Cục An Ninh Công Cộng. Vì vậy không nên lập kế hoạch du lịch trong khoảng thời gian này (bạn không thể thuê khách sạn hay rời khỏi và vào lại Trung Quốc mà không có hộ chiếu)

.