Trang chủ Khóa học

Tại sao chọn chúng tôi

Các chương trình đề nghị

 • Tất cả
 • chương trình cấp bằng
 • không cấp bằng
 • Điện thoại di động
  Từ China University of Geosciences
  Ngôn ngữ giảng dạy Thời gian Ngày bắt đầu Học phí
  Tiếng Anh 4 years September, 2019 CNY22000/Y

  Department of communication engineering (DCE) was established in 1994, 1995 formally enrollment, there are23 teachers, i... Xem thêm>>

 • Điện thoại di động
  Từ Harbin Institute of Technology
  Ngôn ngữ giảng dạy Thời gian Ngày bắt đầu Học phí
  Tiếng Anh 3 years September, 2019 CNY42000/Y

  Xem thêm>>

 • Điện thoại di động
  Từ Hunan University
  Ngôn ngữ giảng dạy Thời gian Ngày bắt đầu Học phí
  Tiếng Trung 1 Year September, 2019 CNY15000/Y

  Xem thêm>>

 • Điện thoại di động
  Từ Zhengzhou University
  Ngôn ngữ giảng dạy Thời gian Ngày bắt đầu Học phí
  Tiếng Anh 6 years September, 2019 35000 CNY

  Clinical Medicine Department has a long history and great prestige. It has been developing a stronger and larger departm... Xem thêm>>

 • Điện thoại di động
  Từ Xidian University
  Ngôn ngữ giảng dạy Thời gian Ngày bắt đầu Học phí
  Tiếng Anh 4 years September, 2019 CNY17000/Y

  Xem thêm>>

 • Điện thoại di động
  Từ Zhejiang Normal University
  Ngôn ngữ giảng dạy Thời gian Ngày bắt đầu Học phí
  Tiếng Anh 2 years September, 2019 CNY18800/Y

  Xem thêm>>

 • Điện thoại di động
  Từ Beijing Institute of Technology
  Ngôn ngữ giảng dạy Thời gian Ngày bắt đầu Học phí
  Tiếng Anh 4 years September, 2019 CNY30000/Y

  Xem thêm>>

 • Điện thoại di động
  Từ Beijing Institute of Technology
  Ngôn ngữ giảng dạy Thời gian Ngày bắt đầu Học phí
  Tiếng Anh 4 years September, 2019 CNY30000/Y

  Xem thêm>>