Trang chủ tìm kiếm khóa học

Business Administration
Điện thoại di động Đăng kí

Được cung cấp bởi Harbin Institute of Technology
Ngôn ngữ giảng dạy Tiếng Anh
Bằng cấp Bằng tiến sĩ
Thời gian 3 years
Ngày bắt đầu September, 2018
Học phí CNY42000/Y
Application fee 400 Nhân dân tệ / 70 Đô-la Mỹ