Trang chủ tìm kiếm khóa học

Chinese Language Program
Điện thoại di động Đăng kí

Được cung cấp bởi Hunan University
Ngôn ngữ giảng dạy Tiếng Trung
Bằng cấp không cấp bằng
Thời gian 1 Year
Ngày bắt đầu September, 2018
Học phí CNY15000/Y
Application fee 400 Nhân dân tệ / 70 Đô-la Mỹ