Trang chủ tìm kiếm khóa học

Financial Engineering
Điện thoại di động Đăng kí

Được cung cấp bởi Ningbo University
Ngôn ngữ giảng dạy Tiếng Anh
Bằng cấp Bachelor's degree
Thời gian 4 years
Ngày bắt đầu September, 2018
Học phí CNY25000/Y
Application fee 500 Nhân dân tệ / 87 Đô-la Mỹ