Trang chủ tìm kiếm khóa học

Computer Science and Technology
Điện thoại di động Đăng kí

Được cung cấp bởi Beijing Institute of Technology
Ngôn ngữ giảng dạy Tiếng Anh
Bằng cấp Bachelor's degree
Thời gian 4 years
Ngày bắt đầu September, 2018
Học phí CNY30000/Y
Application fee 600 Nhân dân tệ / 100 Đô-la Mỹ