Trang chủ thông báo TỐP 10 NGÀNH CÓ MỨC LƯƠNG CAO CHO NHỮNG SINH VIÊN TỐT NGHIỆP Ở TRUNG QUỐC NĂM 2016

Thông báo và những điểm nổi bật

TỐP 10 NGÀNH CÓ MỨC LƯƠNG CAO CHO NHỮNG SINH VIÊN TỐT NGHIỆP Ở TRUNG QUỐC NĂM 2016

Biên tập: Jenny Pham   Nguồn:AT0086.com

Tp 10 ngành có mức lương cao cho những sinh viên tốt nghiệp ở Trung Quốc trong năm 2016

 

Thu nhập trung bình (Nhân dân tệ/tháng)

 http://news.at0086.com/UpLoadImages/FromWord/2016/05/BEenjWL7/content.001.png

4978 tệ/tháng                                                          kinh tế và thương mại quốc tế

4123 tệ/tháng                                                          khoa học và công nghệ máy tính

3914 tệ/tháng                                                          xây dựng công trình dân dụng

3908 tệ/tháng                                                          sản xuất thiết kế cơ khí và tự động hóa

3886 tệ/tháng                                                          luật quốc tế

3885 tệ/tháng                                                          thiết kế mỹ thuật

3825 tệ/tháng                                                          kế toán

3811 tệ/tháng                                                          kỹ thuật và công nghệ hóa học

3789 tệ/tháng                                                          ngôn ngữ và văn học Trung Quốc

3645 tệ/tháng                                                          quản lý tài chính

 

 

Tp 10 ngành tỷ lệ có việc làm cao

 

                                                        Tỷ lệ việc làm

 

 http://news.at0086.com/UpLoadImages/FromWord/2016/05/BEenjWL7/content.002.png

95.3%                                                         kinh tế và thương mại quốc tế

94.5%                                                         khoa học và công nghệ máy tính

92.6%                                                         xây dựng công trình dân dụng

92.5%                                                         kế toán

92.3%                                                         sản xuất thiết kế cơ khí và tự động hóa

91.9%                                                         quản lý tài chính

91.7%                                                         kỹ thuật và công nghệ hóa học

91.5%                                                         ngôn ngữ và văn học Trung Quốc

90.6%                                                         thiết kế mỹ thuật

87.9%                                                         luật quốc tế

 

Lời khuyên chuyên gia:

Kinh tế và thương mại quốc tế

http://www.at0086.com/HBUE/Courseview.aspx?pid=941573 

khoa học và kỹ thuật máy tính

http://www.at0086.com/XidianUniversity/Courseview.aspx?pid=600479

xây dựng công trình dân dụng

http://www.at0086.com/TianjU/Courseview.aspx?pid=948680