Trang chủ thông báo BẠN THẬT SỰ BIẾT VỀ HSK

Thông báo và những điểm nổi bật

BẠN THẬT SỰ BIẾT VỀ HSK

HSK được viết tắc từ Hanyu Shuiping Kaoshi nghĩa thi kiểm tra khả năng Hoa ngữ được chuẩn hóa ở mức độ quốc gia được biên soạn bởi trung tâm HSK của trường đại học ngôn ngữ và văn hóa Bắc Kinh nhằm đánh gía kh năng Hoa ng ca nhng người nói tiếng Hoa không phi là bn ng (nhng người nước ngoài, người Trung Quc nước ngoài, hay sinh viên là người dân tc thiu s Trung Quc). HSK bao gm bài kim tra kh năng Hoa ng cơ bn (HSK cơ bn), bài kim tra kh năng Hoa ng sơ cp và trung cp (HSK sơ cp- trung cp), và bài kim tra kh năng Hoa ng nâng cao (HSK nâng cao). HSK được t chc hàng năm Trung Quc và mt s quc gia khác. Chng ch HSK được cp cho nhng người đạt s đim yêu cu.

http://news.at0086.com/UpLoadImages/FromWord/2015/12/J22VPIQo/content.001.png

B giáo dc Trung Quc đã thiết lp Hi đồng quc gia cho kì kim tra kh năng Hoa ng (HSK) (CNCCPT). Hi đồng có nhim v giám sát kì thi HSK cũng như vic cp phát chng ch. Văn phòng ca CNCCPT được gi là văn phòng ca hi đồng quc gia Trung Quc chuyên trong vic gii quyết các vn đề liên quan đến HSK, cùng vi trung tâm HSK ca BLCU.

http://news.at0086.com/UpLoadImages/FromWord/2015/12/J22VPIQo/content.002.png